Częste pytania dotyczące tworzenie i projektowania stron internetowych

Aplikacja internetowa składa z części klienckiej, gdzie klientem jest przeglądarka internetowa oraz części serwerowej.

Istnieje cała gama technologii wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych. Eppa w swojej pracy wykorzystuje po stronie serwera następujące języki programowania php, ruby ewentualnie python. Stronę internetową opieramy, w zależności od potrzeb na jednej z następujących baz danych: Mysql, Postgres, Oracle. W celu przyspieszenia procesu tworzenia strony internetowej wykorzystujemy różne frameworki w szczególności php - Zend,Cake,Yii, ruby - ruby on rails, python - django. Aplikacje wykonywane w php mogą być dodatkowo rozszerzonę o bibiloteką Libero. Po stronie klienta wykorzystujemy HTML5 lub XHTMl, CSS3, Flash, Javascript w szczególności biblioteki jQuery, Extjs.

Wszystko zależy od wielkości serwisu i zastosowanych rozwiązań. W przypadku niewielkich serwisów firmowych, przy dobrej współpracy trwa to do 14 dni od momentu załatwienia wszystkich spraw formalnych (np. przekazania materiałów itp). W przypadku rozbudowanych serwisów trwa to z reguły około 2 miesięcy. Najdłuższa realizacja aplikacji dedykowanej, ze względu tylko i wyłącznie na jej wielkość i zakres funkcjonalności trwała ponad 10 miesięcy. Więc łatwo zauwazyć, ze wszystko uzależnione jest od wielkości projektu.

Cena uzależniona jest tylko i wyłącznie od ilości godzin potrzebnych na stworzenie produktu. Wyjątek stanowi wykorzystanie biblioteki Libero, na którą udzielana jest licencja.

Standardowo zakup systemu obejmuje gwarancję na bezpłatne usuwanie usterek przez okres 3 miesięcy od zakupu systemu. Gwarancja obejmuje również bezpłatne krytyczne uaktualnienia aplikacji.

Tak, w swoich usługach zapewniamy Państwu domenę oraz hosting, możemy również pomóc podczas przygotowania środowiska pod aplikację internetową na dedykowanych platformach.

  • Wsparcie na Twoje życzenie - usunięcie usterki po zgłoszeniu uwagi bądź też modyfikacja serwisu - o kosztach jesteś informowany przed wykonanie prac.
  • Wsparcie w ramach abonamentu zazwyczaj półrocznego i rocznego. W ramach abonamentu zobowiązujemy się do usuwania wszelkich usterek, zapewniamy możliwość rozbudowy i modyfikacji strony internetowej.

W przypadku strony najlepiej wszystko co chcesz umieścić na stronie. Podczas projektowania układu graficznego Twojej strony najbardziej potrzebujemy infromacji i zbioru tego co ma być umieszczone na stronie, pomocne będą także materiały jakie posiadasz np logo, elementy graficzne stosowana przez firmę, a przede wszystkim treści które chcesz umieścić na stronie internetowej.

W przypadku aplikacji internetowej pomocny będzie ogólny zarys systemu, brief, specyfikacja funkcjonalna oraz specyfikacja techniczna jeśli taką posiadasz.

Zazwyczaj licencja na bibliotekę płatna jest jednorazowo, jednakże zdarzały się wyjątki od tej reguły.

Zobacz naszą prezentację
Skontaktuj się z nami
Kod QR