Co dostarczyć do przygotowania aplikacji, strony www?

W przypadku strony najlepiej wszystko co chcesz umieścić na stronie. Podczas projektowania układu graficznego Twojej strony najbardziej potrzebujemy infromacji i zbioru tego co ma być umieszczone na stronie, pomocne będą także materiały jakie posiadasz np logo, elementy graficzne stosowana przez firmę, a przede wszystkim treści które chcesz umieścić na stronie internetowej.

W przypadku aplikacji internetowej pomocny będzie ogólny zarys systemu, brief, specyfikacja funkcjonalna oraz specyfikacja techniczna jeśli taką posiadasz.


Zobacz naszą prezentację
Skontaktuj się z nami
Kod QR