Czy licencja na bibliotekę Libero płatna jest jednorazowo czy jako abonament?

Zazwyczaj licencja na bibliotekę płatna jest jednorazowo, jednakże zdarzały się wyjątki od tej reguły.


Zobacz naszą prezentację
Skontaktuj się z nami
Kod QR