Za pomocą jakich technologii tworzona jest strona internetowa?

Istnieje cała gama technologii wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych. Eppa w swojej pracy wykorzystuje po stronie serwera następujące języki programowania php, ruby ewentualnie python. Stronę internetową opieramy, w zależności od potrzeb na jednej z następujących baz danych: Mysql, Postgres, Oracle. W celu przyspieszenia procesu tworzenia strony internetowej wykorzystujemy różne frameworki w szczególności php - Zend,Cake,Yii, ruby - ruby on rails, python - django. Aplikacje wykonywane w php mogą być dodatkowo rozszerzonę o bibiloteką Libero. Po stronie klienta wykorzystujemy HTML5 lub XHTMl, CSS3, Flash, Javascript w szczególności biblioteki jQuery, Extjs.


Zobacz naszą prezentację
Skontaktuj się z nami
Kod QR